IRELAND, MRS ANTH

Vol 4.3 – Aylsham in 1892 [Kelly’s Directory] | Page 93
Vol 4.6 – Aylsham in 1896. [Kelly’s Directory] | Page 186