BOLTON, WALTER HENRY

Vol 4.3 – Aylsham in 1892 [Kelly’s Directory] | Page 91
Vol 4.6 – Aylsham in 1896. [Kelly’s Directory] | Page 182
Vol 5.1 – Aylsham in 1900 [Kelly’s Directory] | Page 22
Vol 5.6 – Aylsham in 1904 [Kelly’s Directory] | Page 182
Vol 5.11 – Aylsham in 1908 -[Kelly’s Directory] | Page 344
Vol 6.3 – Aylsham in 1912 [Kelly’s Directory] | Page 84
Vol 6.7 – Aylsham in 1916 [Kelly’s Directory 1916] | Page 214
Vol 6.10 – Aylsham in 1922 [Kelly’s Directory] | Page 312